Κυριακή, 20 Μαρτίου 2011

Luise Schenderlein - Jewelry Design


Luise Schenderlein is a Berlin based jewelry designer. I came across her work at apparat today, and instantly thought of sharing.

"Place of Refuge"
"Transcience" inspired by a poem by Rainer Maria RilkeImages and info via apparat , Hochschule Wismar

Thanks for reading!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου