Τρίτη, 13 Ιουλίου 2010

Have you entered the giveaway?!


My Blue Birds are looking for a new home!


Well dear readers if you haven't yet fear not; there's still time! Just go on ahead and leave a comment over at Westervin.com (giveaway ends Sunday July 18th) and the Blue Birds could be yours! Piece of cake ;)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου